بازدید هیات عراقی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای اهواز

اسداله ترحم / خورنا _ نماینده کشور عراق و هیأت همراه در راستای اجرای تفاهمنامه همکاری های مشترک بین استان خوزستان و استان بصره عراق وبمنظور ایجاد وگسترش همکاری های آموزشی وتبادل تجربیات همچنین عقد قرارداد اجرای دوره های آموزش مهارتی فنی و حرفه‌ای مورد نیاز ادارات دولتی و بخش خصوصی استان بصره ازکارگاههای مهارت آموزی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای غدیرشهرستان اهواز بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان، هیأت عراقی در بازدید از کارگاه‌های مهارت آموزی، با اظهار علاقمندی و رضایت از امکانات و تجهیزات آموزشی خواستار بهره‌مندی از تجارب، ظرفیت‌ها و الگوبرداری از شیوه‌های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در مسیر توانمندسازی نیروی کار و توسعه کارآفرینی درکشور عراق شد.. با توجه به هم‌مرز بودن با کشور عراق، دارا بودن اشتراکات فرهنگی دو طرف و نیاز مردم عراق به فراگیری آموزش‌های فنی و مهارتی و توانمندسازی نیروی کار می‌توان خدمات آموزشی مهارتی را در این کشور توسعه داد. نماینده کشور عراق و هیأت همراه از تجهیزات و کارگاه‌های آموزشی مکانیک ، جوشکاری ، برق صنعتی ، تعمیرآسانسور و سایر بخش های آموزشی محصول محور بازدید و از نزدیک با فعالیت‌های تخصصی و مهارتی مرکز آشنا شدند.