جلوگیری از ورود مدیرانی که به موقع در جلسه حضور نیافتند

 

امروز دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ امام جمعه شهرستان گتوند بابت اعتراض به مسئولین اداراتی که بموقع در جلسه شورای فرهنگ عمومی و اخلاق مدیران شهرستان حضور نیافتند با بستن درب مصلای شهرستان گتوند از حضور آنها در جلسه جلوگیری نمود

 

 

منبع