خدمت به ارباب رجوع بدون کارت واکسن ممنوع

مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان گفت: حضور و ارائه خدمت به ارباب رجوع در ادارات و سازمان های استان تنها با ارائه کارت واکسیناسیون امکان پذیر است.

به گزارش خورنا رسول امیری مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان امروز چهارشنبه طی مکاتبه ای به دستگاه های اجرایی استان اعلام کرد: عطف به بند ۱۱ مصوبه هشتاد و چهارمین جلسه ستاد استانی بیماری کرونا با موضوع «به منظور کنترل و الزام احاد جامعه به واکسیناسیون کووئید ۱۹، حضور و ارائه خدمت به ارباب رجوع در ادارات و سازمان ها منوط به ارائه کارت واکسیناسیون می باشد و اداره کل بازرسی استانداری از طریق تیم های بازرسی نظارت لازم در این خصوص را به عمل آورند» ضروری است دستور فرمایید خدمات به مراجعین و ارباب رجوع صرفا با ارائه کارت واکسیناسیون دیجیتالی صورت پذیرد.

وی در بخش پایانی این نامه افزود: یادآور می‌گردد تیم های بازرسی ویژه مدیریت بیماری کرونا از کلیه دستگاه های اجرایی بازدید و گزارشات آن در جلسات ستاد استاتی مدیریت بیماری کرونا مطرح و در صورت عدم اجرای مصوبه فوق الذکر با افراد خاطی برخورد می‌شود.