انتخاب رئیس اتاق اصناف بندرماهشهر بعنوان‌ عضو اصلی کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران

به گزارش خبرگزاری خورنا، امروز دوشنبه ۲۹ شهریور ماه در انتخابات کمیسیون های اتاق اصناف ایران که به شکل وب کنفرانس، در سراسر کشور برگزار شد که لطف الله اصلاحیان رئیس اتاق اصناف شهرستان بندرماهشهر با کسب آرا بعنوان عضو اصلی کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران انتخاب شد.