انتصابات جدید در استانداری خوزستان

استاندار خوزستان امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت در احکامی جداگانه سرپرست معاونت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری، مدیرکل انتظامی و مرزی استانداری و دبیر ستاد انتخابات استان را منصوب کرد.

به گزارش خورنا برطبق این احکام صفورا عبداله زاده به عنوان سرپرست معاونت اداره کل امور بانوان و خانواده و نادر عمیدزاده نیز به سمت مدیرکل انتظامی و مرزی استانداری خوزستان منصوب شدند.

استاندار خوزستان همچنین در حکمی دیگر حبیب اله فضل اله پور را نیز با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد انتخابات استان معرفی کرد.