رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

ظرفیت تخت های مراقبت های ویژه شوش به دو برابر افزایش یافت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از افزایش دو برابری ظرفیت تخت های مراقبت های ویژه در شهرستان شوش خبر داد.

به گزارش خورنا دکتر ابول نژادیان با بیان این خبر تصریح کرد: با اعطای چهار دستگاه ونتیلاتور به بیمارستان نظام مافی شوش، ظرفیت تخت های مراقبت های ویژه این شهرستان به دو برابر افزایش یافت تا شاهد ارتقای روند خدمت رسانی به مردم شریف این منطقه باشیم.

وی خاطر نشان کرد: تلاش برای افزایش توانمندی بیمارستان نظام مافی شوش برای خدمت رسانی به مردم این شهرستان ادامه خواهد داشت.

گفتنی است شبکه بهداشت و درمان شوش به تازگی از دانشگاه علوم پزشکی دزفول جدا و به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز الحاق شده است.