قنواتی: اعضای شورای شهر بندرماهشهر در انتخابات بعدی به ۱۱ نفر افزایش میابد

خورنا: عضو شورای شهر بندرماهشهر گفت: طبق اصلاحیه قانون انتخابات شوراها، اعضای شورای شهر بندرماهشهر در انتخابات بعدی به “۱۱ نفر” افزایش میابد.

نعمت الله قنواتی در گفت وگو با خبرنگار خورنا بیان داشت: شورای شهر بندرماهشهر در حال حاضر ۷ نفر عضو دارد که طبق قانون قبلی شوراها این تعداد برای شهرهایی با جمعیت ۵۰  تا ۲۰۰ هزار نفر برگزیده میشدند.

عضو شورای شهر بندرماهشهر ادامه داد: طبق اصلاحیه جدید قانون شوراها، از این پس برای شهرهایی با جمعیت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل انتخاب خواهند شد که طبق آخرین سرشماری ماهشهر جمعیتی بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر دارد و شامل این بند میشود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بندرماهشهر ضمن اذعان به اینکه تعدد اعضای شورای شهر باعث سخت تر شدن هماهنگ سازی بین نظرات اعضا میشود، ابراز کرد: افزایش تعداد اعضای شورای شهر در دوره های بعدی اعمال نفوذها را کاهش میدهد.

طبق اصلاحیه جدید قانون شوراها، اعضای شوراهای شهر بر حسب جمعیت بدین شرح میباشد:

– شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت ، ۵ عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل.

– شهرهای از ۲۰  تا ۵۰ هزار نفر جمعیت ، ۷  نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل.

– شهرهای از ۵۰ تا ۱۰۰ هزارنفر جمعیت ، ۹ نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل.

– شهرهای از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ، ۱۱ نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.

– شهرهای از ۲۰۰  تا ۵۰۰ هزارنفرجمعیت ، ۱۳ نفرعضو اصلی و شش نفرعضو علی البدل.

– شهرهای از ۵۰۰هزار نفر تا ۱ میلیون نفر جمعیت ، ۱۵ نفر عضو اصلی و هفت نفرعضو علی البدل.

– شهرهای بیشتر از ۱  تا ۲ میلیون نفر جمعیت ، ۲۱ نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل.

– شهرهای بیش از دومیلیون نفر جمعیت ، ۲۵نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل.

– شهرتهران ۳۱ نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *