رئیس اداره هواشناسی ماهشهر: ریزگردهای سفید، خطرناک تر هستند

خورنا: علیرضا رشنو اظهار داشت: با توجه به قطر کمتر ریزگردهای سفیدرنگ، این ذرات نسبت به دیگر ریزگردها خطرناک تر هستند.

رئیس اداره هواشناسی بندر ماهشهر در گفت و گو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: روز گذشته خوزستان مجددا شاهد گرد و خاک گسترده ای بود که از سرزمین عراق وارد کشور شده بود.

وی در خصوص رنگ ریزگردها و تفاوت آنها بیان کرد: ریزگردهایی که در چند سال قبل به خوزستان وارد میشدند دارای رنگ سرخ، سرخ-زرد یا آجری بودند اما ریزگردهای سال گذشته بیشتر سفید رنگ بودند تا جایی که با غبار و مه اشتباه گرفته می شد.

علیرضا رشنو ضمن اذعان به این موضوع که دو عامل باعث تغییر رنگ ریز گرد می شود، ادامه داد: وجود اکسید آهن در ریز گرد که باعث ایجاد رنگ سرخ در آن می شود و اندازه قطر ذرات رس در ریز گردها، به این صورت که هرچه قطر ذرات کوچکتر باشد رنگ ربز گردها سفیدتر و هر چه قطر ذرات بزرگتر باشد رنگ گرد و خاک بیشتر به زرد و قرمز نزدیک می شود.

رئیس اداره هواشناسی بندرماهشهر خاطر نشان کرد: کنوانسیون بیابان زدایی سازمان ملل متحد با بررسی توفان سیاه در شمال غرب چین ضمن اشاره به ترکیب رنگی نور خورشید در طول موجهای بین ۴.۰ تا ۷۵.۰ میکرون، اثر اندازه ذرات را بر روی میزان پخش اتمسفری در طول موجهای مختلف بررسی کرده و نشان می دهد، ذراتی که به شکل معلق در توفان ها و در ارتفاع بالا می باشند باعث پخش طول موج زرد شده و به همین دلیل قسمت فوقانی توفانها زرد رنگ دیده می شود در مقابل ذراتی که درشت تر و در ارتفاع پایین تر هستند می توانند طول موج قرمز را پخش کنند بنابراین این قسمت به رنگ قرمز دیده می شود.

وی تصریح کرد: بنابراین هرچه رنگ ریز گردها سفیدتر باشد دلیل کوچکتر بودن قطر ذرات است و با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شده است که در سالهای گذشته محل برداشت ذرات ریز گرد در عراق تغییر کرده و قطر ذرات نیز کوچکتر شده است.

علیرضا رشنو در خصوص پیشگیری از زیان های ریزگرهای سفیدرنگ بیان داشت: شهروندان باید دقت کنند که قرار گرفتن در معرض این ذرات با توجه به قطر کم آنها که امکان عبور آنها از ماسکهای معمولی وجود دارد خطرناک بوده  و پرهیز از قرار گیری در معرض ریز گردها بهترین راه مقابله با آنها است.