با تاکید فرماندار مسجدسلیمان بر استمرار بازرسی بر اصناف؛

۶ نانوایی در این شهرستان پلمپ یا جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری خورنامسجدسلیمان،در روزهای گذشته با دستور دکتر پاکدل نظارت و بازرسی بر صنف خبازان(نانوایی ها)تشدید شد و تیم ویژه ای متشکل از مسئول بازرسی فرمانداری،نمایندگان ادارات صمت،شبکه بهداشت و درمان،دامپزشکی،تعزیرات حکومتی و اماکن نیروی انتظامی در راستای صیانت از حقوق شهروندی و رعایت نکات بهداشتی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری خورنامسجدسلیمان،در روزهای گذشته با دستور دکتر پاکدل نظارت و بازرسی بر صنف خبازان(نانوایی ها)تشدید شد و تیم ویژه ای متشکل از مسئول بازرسی فرمانداری،نمایندگان ادارات صمت،شبکه بهداشت و درمان،دامپزشکی،تعزیرات حکومتی و اماکن نیروی انتظامی در راستای صیانت از حقوق شهروندی و رعایت نکات بهداشتی تشکیل و چندین نانوایی متخلف بدلیل کم فروشی و عدم رعایت اصول بهداشتی پلمپ و به اداره تعزیرات معرفی شدند.

لازم بذکر است که این پایان کار نبود و مجددا در روزهای گذشته(۱۹،۱۸تیرماه)بازرسی و نظارت ها از سرگرفته شد و واحدهای صنفی دیگری مورد بازدید قرار گرفتند.
در همین راستا ۳۰ کیلو گوشت تاریخ گذشته از ۳ واحد صنفی کشف و ضبط شد و چندین واحد صنفی دیگر پلمپ و به اداره تعزیرات برای برخورد قانونی معرفی شدند.
این بازرسی های سرزده امروز(۲۱تیرماه)وارد فاز جدیدی شد و ۱ نانوایی متخلف پلمپ ، ۵نانوایی جریمه و ۲ نانوایی بدلیل موارد قانونی مورد تشویق قرار گرفتند.