رزمایش پدافند غیر عامل در راه آهن بندر امام اجرا شد

خورنا: این رزمایش با دو هدفِ آمادگی نیروی انسانی کارآمد و استفاده ی به موقع و مناسب از تجهیزات مکانیزه موجود در جهت مدیریت بحران در راه آهن اجرا شد.

توسط اداره کل راه آهن جنوب، رزمایشی تحت عنوان عملیات پدافند غیر عامل در محل خط قدیم و ضلع جنوبی مثلث  منتهی به محوطه ی شانتینگ یارد، با دو هدف فرضی و واقعی که از پیش تعیین شده بود، اجرا شد.

به گزارش خورنا، در این رزمایش که در دو بُعد فرضی و واقعی برنامه ریزی شده بود، با بکار گیری  بخش محدودی از وسایل مکانیزه و نیروی فنی و تخصصی راه آهن، حدود ۶۰۰ متر از بلاک قدیم که توسط دشمن فرضی آسیب جدی دیده بود، در کوتاهترین زمان و در عرض فقط دوساعت جمع آوری و مجددا ریل گذاری گردید و این در نوع خود یک رکورد جدید در جهت جمع آوری سوانح و آسیب دیدگی های شدید ریلی است.

در حاشیه ی این رزمایش مدیر کل راه آهن جنوب گفت: این رزمایش با دو هدفِ آمادگی نیروی انسانی کارآمد و استفاده ی بموقع و مناسب از تجهیزات مکانیزه موجود در جهت مدیریت بحران در راه آهن اجراء گردید، که با موفقیت کامل و دست یابی به تمام اهداف از پیش تعیین شده منجر شد.

رشیدی افزود: در این رزمایش ضمن تمرین در جهت مدیریت بحران، توانستیم حدود ۶۰۰ متر از بافت فرسوده ی خط بلاک قدیم را کاملا برداشته و ضمن زیرسازی جدید، مجددا در کوتاهترین زمان ممکن ریل گذاری و مسیر را قابل تردد کنیم.

وی در پایان، از کلیه ی عوامل دست اندر کار راه آهن و اداره ی کل بنادر و دریانوردی خوزستان که همکاری لازم را نموده اند تقدیر و تشکر کرد.