افتتاح طرحهای مصوب کشاورزی ماهشهر تا پایان دی ماه

خورنا: جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان بندرماهشهر در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

به گزارش خورنا به نقل از ماهشهر امروز، در این جلسه ضمن ارزیابی طرحهای کشاورزی شهرستان، حیاتی فرماندار شهرستان از افتتاح طرحهای مصوب آماده تا پایان دیماه خبر داد .

فرماندار شهرستان ماهشهر ، با بیان اینکه نظارت کاملی بر طرحهای کشاورزی در این مدت شده است ، اظهار کرد: طرح بازدید و نظارت از عملیات اجرایی طرحهای مصوب در کارگروه از هفته آینده توسط اعضا کارگروه صورت می گیرد.

وی ادامه داد : در این صورت طرحهای مصوب که تسهیلات دریافت نموده اند مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورتی که متقاضیانی به تعهدات خود را اجرایی نکرده باشند موضوع از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه مربوطه به بانک عامل معرفی شده تا نسبت به استرداد تسهیلات ویا اعمال جرایم اقدام گردد.

لازم به ذکر است ، طرح های توسعه کشاورزی از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری است ، که امسال دولت بخش ویژه ای از اعتبارات ملی را در کنار طرح های مسکن و اشتغال به کشاورزی اختصاص داده است .