تشکیل کمیته‌های تخصصی امور جوانان در شادگان ضروری‌ است

خورنا: معاون فرماندار شادگان گفت: تشکیل کمیته‌های تخصصی در ستاد امور جوانان شهرستان به‌منظور افزایش کارآیی و اثربخشی این ستاد بسیار مؤثر و ضروری است.

به گزارش خبرگزاری فارس از شادگان، عبدالزهرا سنواتی صبح امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که با حضور اعضای این ستاد در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون پنجم توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی مربوط که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.

وی افزود: در همین راستا بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان بر ایجاد ساماندهی امور جوانان در کشور تأکید شده است.

معاون فرماندار شادگان مهمترین اهداف برنامه‌های ملی ساماندهی امور جوانان، توانمندسازی نسل جوان، استفاده بهینه از استعدادیابی این قشر در توسعه کشور، تدوین سیاست و راهبردهای ملی در زمینه امور جوانان و نیازهای آنان را از مهمترین این اهداف عنوان کرد.

وی اضافه کرد: تعیین و وظایف دستگاه‌های دولتی مرتبط با امور جوانان و تعیین نقش سازمان‌های غیردولتی در امور جوانان از دیگر اهداف این سند ملی است.

سنواتی در پایان تشکیل کمیته‌های تخصصی در ستاد امور جوانان شادگان را به‌منظور افزایش کارآیی و اثربخشی این ستاد بسیار مؤثر و ضروری دانست.