پس از ماه ها انتظار، یکی از مصوبات شورای سلامت بهبهان محقق شد

خورنا | پدرام کسائی: به گزارش خبرگزاری خورنا، سردخانه بالای صفر کشتارگاه سنتی دام بهبهان، صبح امروز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر بهبهان افتتاح و بهره برداری رسید.

احداث سردخانه بالای صفر کشتارگاه سنتی دام، یکی از موضوعات شورای سلامت شهرستان بهبهان بود، که از سال ۱۳۹۷ در شورا مطرح و مصوب شده بود، که با تاخیر چندین ماهه، بالاخره امروز و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تکمیل و به بهرداری رسید.

جهت جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان، بویژه تب کریمه کنگو، دام پس از ذبح باید حتما ۲۴ ساعت در داخل کشتارگاه درون سردخانه بالای صفر نگهداری شود، تا در صورت وجود این ویروس در لاشه دام، با نگهداری گوشت در سرما این ویروس از بین رفته و گوشت سالم گردد.

پیشتر در خصوص تاخیر و عدم اجرایی شدن برخی مصوبات جلسات در بهبهان، بویژه شورای سلامت در این خبرگزاری اشاره شده بود، که امیدواریم مسئولین ارشد شهرستان در خصوص این مشکل چاره اندیشی نمایند.