زندگی کارگران با ماهی ۴۰۰ هزار تومان معجزه است

خورنا: دبیر خانه کارگر استان یزد نوع برخورد با کارگران در پیش‌نویس تغییر قانون تامین اجتماعی را نامناسب ارزیابی کرد.

علی محمد دهقانی در تشریح این ادعا به ذکر موادی از قانون تامین اجتماعی پرداخت که در صورت تغییر تبعاتی برای کارگران به همراه دارد و به ایلنا گفت: جامعه کارگری به افزایش حق بیمه کارگر از ۷ به ۹ درصد، افزایش سن بازنشستگی کارگر، تعیین کف سن ۵۰ سال برای کارگران مرد شغل‌های سخت و زیان آور در پیش نویس اصلاحی قانون کار، عدم اجرای قانون الزام و عدم اجرای آراء کمیته‌های استانی از سوی تامین اجتماعی در مباحث مشاغل سخت و زیان آور، معترض است.

به گزارش ایلنا،این فعال کارگری در استان یزد با اشاره به شرایط معیشتی امروز کارگران، گفت: گذران معیشت کارگران با ماهی ۴۰۰ هزار تومان دستمزد در ماه شبیه معجزه است، حال در این شرایط مطرح کردن تغییر قوانین حمایتی ظلم مضاعفی به این قشر عظیم اجتماع است.

وی گفت: تلاش جامعه کارگری بر عدم ایجاد تنش در شرایط خطیر کشور است ولی مسئولین هم باید در این شرایط سخت اقتصادی به فکر کارگران باشند و با چنین تصمیماتی زمینه نارضایتی آنان را فراهم نیاورند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *