جلسه شورای ترافیک شهرستان رامهرمز تشکیل شد

خورنا/فرشیدفرجی -به گزارش خبرنگار خورنا جلسه شورای ترافیک به ریاست موسی ممبینی سرپرست فرمانداری و با حضور سایر اعضاء در خصوص مصوبات جلسه گذشته در دفتر فرماندار برگزار شد.

سرپرست فرمانداری ضمن قدردانی از ریاست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیان کرد: با برنامه ریزی مناسب و عملکرد به موقع ریاست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و پرسنل ایشان در مدت زمان بارش ها و آبگرفتگی جاده ها خوشبختانه خسارت و تلفات جانی در شهرستان گزارش نشده است.

موسی ممبینی اظهار کرد: یکی از مواردی که در جاده های ورودی شهرستان باید مدنظر قرار داشته باشد نصب تابلوهای راهنما می باشد. این تابلوها باید در ابعاد مناسب و استاندارد و با اطلاعات کامل در مبادی ورودی شهرستان نصب شوند.

وی افزود: جانمایی تابلوهای راهنمای درون شهری نیز با توجه به میادین اصلی انجام شود و اندازه فونت مناسب انتخاب شود.