مسئولان هیچ خدماتی برای کاهش هزینه‌های دان و مرغ انجام نمی‌دهند

خورنا- علی مراد محمدی اظهار داشت: مسئولان هیچ خدماتی در زمینه کاهش هزینه‌های دان و مرغ و مسائل بهداشتی نمی‌دهند و انتظار کاهش قیمت نیز دارند.

وی افزود: قیمت تمام‌ شده یک کیلو مرغ برای مرغدار با در نظر گرفتن همه هزینه‌ها حدود ۸۸۰۰ تومان می‌شود اما قیمتی که برای کشتارگاه مصوب کردند ۸۱۰۰ تومان است.

رئیس تعاونی مرغداران اهواز با بیان اینکه مرغ کشتار روز در اهواز پیدا نمی‌شود، گفت: حدود ۲ روز است که مرغداران هیچ مرغی به کشتارگاه نفرستادند و کشتارگاه تقریباً تعطیل است؛ اعضای تعاونی مرغداران در مراجعه به فروشگاه‌های عرضه مرغ سطح شهر اهواز از کمیاب شدن مرغ کشتار روز خبر دادند.

محمدی درباره انتظار مرغداران از مسئولان، بیان کرد: مرغداران انتظار دارند که دولت حدود ۵ تا ۱۰ درصد از قیمت تمام‌ شده مرغ را به‌عنوان سود مرغداران در نظر گرفته و به کشتارگاه‌ها دستور دهد مرغ را براساس قیمت جدید نهاده‌ها خریداری کنند.

انتهای پیام/