راه اندازی آزمایشگاه محیط زیست بهبهان در هفته هوای پاک

خورنا | پدرام کسائی: همزمان با هفته هوای پاک آزمایشگاه اداره حفاظت محیط زیست بهبهان را اندازی شد.

احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در مراسم افتتاح این آزمایشگاه گفت: محیط زیست بهبهان از ادارات مهم در جنوب شرق استان است که با راه اندازی این آزمایشگاه توان انجام آزمایشات و پساب در حوزه شهرستان را خواهد داشت.


وی ادامه داد: با توجه به بُعد مسافت این شهرستان با مرکز استان می توان، بخشی از پایش صنایع منطقه را در این آزمایشگاه انجام داد.
این آزمایشگاه با دستگاه های مجهز امکان اندازه گیری پارامترهای کلراید، فسفات ، نیترات، هدایت الکتریکی کیفیت سنجی پساب های خروجی از شهرک صنعتی، تصفیه خانه پالایشگاه، پساب بیمارستان های شهرستان و همچنین واحدهای نمک زدایی نفت و رودخانه مارون را دارد.