جایگزینی ولو جدید ۱۰تنی در واحد استحصال آب دریا در پتروشیمی مبین

خورنا|باقر گل فر:سرپرست واحد استحصال آب دریا شرکت پتروشیمی مبین از خارج کردن یک دستگاه ولو ۱۰تنی این شرکت از مجموعه و جایگزینی آن با یک دستگاه جدید خبر داد.

منوچهر تیموری‌نسب، سرپرست واحد استحصال آب دریا شرکت پتروشیمی مبین با اعلام خبر تعوض ولو ۱۰تنی این واحد عنوان کرد: باتوجه به پاسی شدید ولو ۲۳۵۰ و عدم امکان ایزوله کردن خط مسیر آب دریا پتروشیمی جم در زمان تغییرات خط، تصمیم به تعویض این ولو در زمان تغییرات اساسی گرفته شد.

او با اشاره به سختی روند انتقال این ولو، توضیح داد: باتوجه به فاصله زیاد ولو از کناره Header Bay و همچنین وزن ۱۰تنی آن، ابتدا این دستگاه به وسیله ریل‌های مخصوص ساخته شده توسط بخش تعمیرات مجموعه مبین به محل مناسب انتقال داده شد و سپس با استفاده از یک جرثقیل ۱۶۰ تنی، این ولو معیوب از محل خارج و ولو جدید به محل منتقل و نصب شد.