عکس: احداث فضای سبز رو به روی تپه سبز پل ولایت

احداث پارک و فضای سبز روبه روی تپه سبز پل ولایت اول جاده سلامت