احداث فاز اول کانال دفع آبهای سطحی حد فاصل خ سعیدی تا خ مطهری بندرماهشهر

احداث فاز اول کانال دفع آبهای سطحی حد فاصل خ سعیدی تا خ مطهری توسط شهرداری بندرماهشهر