صبر ایوب شهروندان برای دیدن بهبهان بدون چاله

خورنا | پدرام کسائی:  چند سالی است که آسفالت معابر نقاط مختلفی از بهبهان بدلیل عمر زیاد، عدم روکش جدید و حفاری ادارات مختلف، پر از چاله های کوچک و بزرگ شده، که این امر نارضایتی و گلایه های بسیار شهروندان را در پی داشته است.

شهرداری بهبهان بعنوان متولی حفظ و نگهداری معابر درون شهری، تا کنون نتوانسته بخوبی مشکل چاله های شهر را حل کند.

حال با شرایطی که در بالا عرض شد، شاهد هستیم شهرداری که از پس چاله های سطح شهر برنیامده در قراردادی با شرکت آب و فاضلاب خوزستان، عملیات ترمیم نوار حفاری شبکه فاضلاب شهر بهبهان را نیز قبول کرده است.

در این قرارداد، شهرداری موظف است پس از اتمام عملیات حفاری، لوله گذاری و بکفیلد خاک که توسط پیمانکار شبکه فاضلاب انجام می شود، مناطقی که کار شبکه فاضلاب آنها به اتمام رسیده را طی صورتجلسه ای از مجری کار تحویل گرفته، و پس از عملیات زیرسازی ترانشه ها، انجام تست تراکم خاک و کسب تائید آزمایشگاه، اقدام به روکش آسفالت نوار حفاری شبکه فاضلاب نماید.

ولی آنچه شهروندان در بهبهان شاهد آن هستند، نشست نوار حفاری ترمیم شده شبکه فاضلاب در برخی نقاط، و طولانی شدن عملیات ترمیم در نقاطی که تحویل شهرداری شده است.

فاصله زمانی که بین اتمام عملیات شبکه فاضلاب و ترمیم نوار حفاری بوجود آمده، باعث گلایه بسیار شهروندان شده است.

امیدواریم مسئولین امر، خصوصاً مدیران ارشد شهرستان با حساسیت بالا این امر را در دستور کار قرارداده و نسبت به حل این معضل اقدام نمایند.