لیست فرمانداران خرمشهر بعد از انقلاب تاکنون

عباس مدحجی: لیست فرمانداران خرمشهر بعد از انقلاب تا کنون  و روؤسای ادارات خرمشهر در زمان جنگ تحمیلی بشرح زیر است:

حمداله آصفی
سید محمد رضا علوی
فرج شاعری
منوچهر محمدی
سید کریم نجفی
محمدرضا عباسی
خلیل آبیار
صالح کاظم نیا
حمید قناعتی
مهدی جابری
محمدعلی ابراهیمی
عبدالکریم فدعمی
سیاوش ذوالنوریان
محمدعلی شیرالی
محمدرضا آملازاده
عبدالله حسینی
ولی الله حیاتی

لیست مسولین ادارات خرمشهر در زمان جنگ:

شهرداری:
✔محمدرضاسامعی
✔سیداحمدعالمشاه
✔فریدون دشتی نژاد
✔محمدرئوفی
آبفا
✔محمدرضاسامعی
مرمت و بازسازی
✔یحیی غضبانزاده
مخابرات
✔زارعلیان
✔هاشم یوسف نژاد
بنیاد۱۵خرداد
✔سیدجلیل ارجمند
اداره برق
✔اسدالله اسدیان
✔منصور سراج
✔محمدرضابشیری
شبکه بهداشت
✔محمدآزادمنش
بانک ملی
✔رسولی
✔محمدیان
بهزیستی
✔سیدمحمدعلی وکیلی
کمیته امداد
✔سلمان رضازاده
جهاد
✔سیدکاظم نعمت زاده
آموزش و پرورش
✔سیدمحمدامام زاده شوشتری
✔عبدالزهرا ساکی
✔کلانتر هرمزی
✔غلامرضاتوفیق زاده
✔سلطان مراد احمدیان
✔عصارزاده
✔سید کاظم نعمت زاده
ستاد بازسازی مدارس
✔عبدالرسول یونس زاده
بازسازی مسجد
✔عبدالعزیز سلیمانی فرد
نهضت سوادآموزی
✔عبدالرسول یونس زاده
بنیاد شهید
✔صالح کاظم نیا
✔علی هاشم مطوریان

تهیه: عباس مدحجی
منبع:روابط عمومی فرمانداری خرمشهر