۸۶ درصد از مردم موافقت خود را با طرح سوال از احمدی نژاد اعلام کردند

خورنا: ***در ابتدای برنامه رنجبران مجری برنامه از علی مطهری در خصوص سوال از رئیس جمهور پرسید که مطهری در پاسخ گفت: سوال از رئیس جمهور امر ی عادی است و تابو نیست. در مورد سوال از رئیس جمهور حساسیت بیشتری وجود دارد.

***زارعی در خصوص سوال از رئیس جمهور در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی گفت: سوال از رئیس جمهور جزء اختیارات نمایندگان مجلس است.

*** مطهری در پاسخ به مفید نبودن سوال از رئیس جمهور از سوی زارعی گفت: معتقدم سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم مفید بود.

***رنجبران مجری برنامه دیروز امروز فردا خطاب به مطهری: در این دوره از رئیس جمهور چه خواهید پرسید؟ مطهری: می خواهیم بدانیم نابسامانی بازار ارز از آثار تحریم بوده یا بی تدبیری باعث این قصیه شده است. مردم باید در جریان امور باشند.

*** زارعی: ما هم به دولت انتقاد داریم.

*** مطهری در حال حاضر در حال خواندن آئین نامه مجلس در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور است.

***مطهری در پاسخ به این که هیئت رئیسه دچار تخلف شده است گفت: مطابق آئین نامه، هیئت رئیسه به برخی از افراد که به صورت غیر قانونی امضا خود را پس گرفتند ارفاق کرده است.

***زارعی: در تاریخ ۳۰ مهر ۴۰ نفر از نمایندگان که طرح سوال را امضا کرده بودند، امضا خود را پس گرفته بودند.

***زارعی: انگار بخشی از امضاها را دوستان در جایی ذخیره کرده بودند.

***مطهری در پاسخ به برخی ادعاهای زارعی مبنی بر تخلف صورت گرفته در سوال از رئیس جمهور: اطلاعات آقای زارعی در این خصوص کافی نیست.

***مطهری: شخصی در جلسه پریروز مجلس حرفی زد که انتقاد دوستان خود را هم بر انگیخت، او گفت رهبری با این سوال مخالفند اما مصلحت نمی دانند مطرح کنند، ما هم می گوئیم رهبری با طرح این سوال موافقند اما مصلحت نمی دانند مطرح کنند.

***زارعی در پاسخ به مطهری: مطالب آقای مطهری در این خصوص را به هیچ عنوان تائید نمی کنم.

***مطهری: برخی می گفتند ما اطلاع داریم رهبری با طرح سوال از رئیس جمهور مخالفند اما بعدا گفتند نه برداشت ما این بوده است که رهبری با طرح سوال مخالفند.

***مطهری: از آقای زارعی سوال می کنم: چرا شما و ذوستان خود نسبت به مسایل معیشتی مردم بی تفاوت هستید؟

***رنجبران در طول برنامه چندین بار از دو طرف خواست در چارچوب برنامه صحبت های خود را مطرح کنند.

***مطهری و زارعی در برنامه امشب(۱۸ آبان ماه ۱۳۹۱) دیروز امروز فردا چندین بار به بیانات مقام معظم رهبری استناد کردند.

***زارعی تاکنون پاسخی به سوال مطهری در خصوص اینکه “چرا شما و ذوستان خود نسبت به مسایل معیشتی مردم بی تفاوت هستید؟” نداده است.

***زارعی سرانجام پاسخ سوال مطهری را با سوال داد: شما بفرمائید در مورد مسایل گرانی چه کار کرده اید؟

***مطهری: برخی می گویند با سوال از رئیس جمهور نظام به هم میریزد، نه با پاسخ رئیس جمهور به مردم که نظام به هم نمی خورد.

***زارعی: من هم به دولت انتقاد دارم و معتقدم تیم اقتصادی رئیس جمهور باید موفق تر عمل می کرد.

***زارعی با انتقاد از طرح سوال از رئیس جمهور عنوان کرد: با فرض اینکه از پاسخ رئیس جمهور قانع نشویم، این قضیه با حل مشکل مردم منافات دارد. معتقدم با سوال از رئیس جمهور مشکل حل نمی شود.

***زارعی: آقای مطهری ادبیات درستی در صحبت های خود ندارند.

***مطهری در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر آثار سوال از رئیس جمهور در عملکرد دولت گفت: سوال از رئیس جمهور باعث می شود دولت دقیق تر عمل می کند و مردم هم متوجه می شوند که مجلس منفعل نیست و سوال مردم را مطرح می کند. به نظر من طرح سوال از رئیس جمهور دولت را در ذیل قانون قرار می دهد.

***زارعی: در شرایط حاضر سوال از رئیس جمهور به مصلحت نیست. سوال مهم نیست، حواشی سوال بسیار مهم است.

***زارعی: از روزی که بحث سوال از رئیس جمهور مطرح شده است، مردم در کوچه و خیابان از ما انتقاد می کنند که این چه چیزی است که در مجلس دنبال می شود.

***مطهری: ما باید به وظیفه خود عمل کنیم. نمایندگان مجلس حاشیه سازی نمی کنند.

***مطهری خطاب به زارعی: شما هیئت رئیسه مجلس را متهم به تقلب می کنید.

***مطهری: اگر مقام معظم رهبری نظری در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور داشته باشند به رئیس مجلس پیام می دهند.

***مطهری: برخی می گویند سوال از رئیس جمهور سیاسی است، نه خیر سوال صرفا اقتصادی و تخصصی است.

***زارعی در پاسخ به نفع اقتصادی سوال از رئیس جمهور که از جانب مطهری مطرح شد: سوال از رئیس جمهور نفعی برای سفره مردم ندارد.

در پایان نیز، بینندگان مناظره تلویزیونی دو نماینده موافق و مخالف سوال رئیس جمهور در برنامه’دیروز،امروز،فردا’ در یک نظرسنجی نیز شرکت کردند.

در این نظرسنجی سه گزینه زیر در برابر بینندگان قرار داشت:
-طرح سوال در جلسه علنی
– طرح سوال در جلسه غیرعلنی
-منتفی شدن سوال

در پایان برنامه مناظره نتیجه ای که از این نظر سنجی برصفحه تلویزیون ظاهرشد نشان داد که بیش از ۷۹درصد موافق گزینه اول( سوال از رئیس جمهور درجلسه علنی) ۷درصد موافق طرح سوال در جلسه غیرعلنی و بقیه موافق منتفی شدن سوال هستند.

به گزارش الف، در جریان مناظره، علی اصغرزارعی به عنوان مخالف سوال از رئیس جمهور،یکی از دلایل اصلی این مخالفت را نگرانی از بدترشدن اوضاع بازار بدلیل سخنانی که رئیس جمهور درمجلس ایراد خواهدکرد اعلام داشت. زارعی در تحکیم این استدلال خود به کنفرانس اخیر مطبوعاتی احمدی نژاد اشاره کرد و گفت بعد از سخنان رئیس جمهور، بازار به هم ریخت. علی مطهری نیز در جریان مناظره از زارعی و دوستانش خواست از طرح سوال و پاسخ رئیس جمهور نترسند.