۲ انبار سیگار قاچاق در دزفول کشف شد

خورنا- مهراب عبدالهی اظهار کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول با همکاری ماموران انتظامی موفق به شناسایی این انبارها شده و تعداد چهار هزار و ۱۷۰ پاکت شامل ۸۳ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق را کشف کردند.

وی گفت: سیگارهای کشف شده خارجی و قاچاق بوده و در دو انبار نگهداری می شدند که در بازرسی ماموران این اداره کشف شدند.

عبدالهی، ارزش ریالی سیگارهای قاچاق کشف شده را بالغ بر ۱۳۱ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده ای تشکیل شده و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

انتهای پیام/