طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد

خورنا: در پی تذکرات متعدد نمایندگان امضا کننده طرح سئوال از رئیس جمهور در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورا ی اسلامی این طرح در صحن علنی مجلس قرائت شد.

این طرح با ۷۷ امضا در صحن علنی قرائت شد که مهمترین محور آن نوسانات شدید بازار ارز است. این طرح که مرحله بررسی در کمیسیون را گذرانده است باید یکشنبه هفته گذشته در صحن مجلس قرائت می شد اما به دلیل تعطیلات مجلس قرائت نشد.

به گزارش مهر، سوال از رئیس جمهور درباره مواردی چون مشکلات ارزی و واردات گندم و خودرو با ۱۰۲ امضا ۱۹ مهرماه تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد و پس از آن هیات رئیسه بررسی سوال را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داد.

پس از بررسی این سوال در کمیسیون مجلس، امضا کنندگان سوال اعلام کردند که از پاسخ نمایندگان رئیس جمهور قانع نشده اند.

اما فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور در مصاحبه ای اعلام کرد که ۴۰ امضا از این طرح پس گرفته شده بنابراین از دستور کار مجلس باید خارج شود. درحالی که هیات رئیسه مجلس از جمع آوری امضای مجدد برای این طرح خبر داد.

طبق آئین نامه داخلی مجلس پس از یک هفته از بررسی سوال در کمیسیون تخصصی، درصورتی که این طرح از نظر امضا نصاب لازم یعنی ۷۴ امضا را داشته باشد از سوی هیات رئیسه مجلس در صحن علنی اعلام وصول می شود و سپس رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد برای پاسخ در صحن علنی مجلس حضور یابد.

با این حال علی مطهری یکی از طراحان اصلی سوال از رئیس جمهور اعلام کرد طرح سئوال از رئیس جمهور با ۸۳ امضا بار دیگر تحویل هیات رئیسه داده شده است.