رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان:

خشکسالی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به محصول گندم خوزستان خسارت وارد کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: بسیاری از زیر بخشهای کشاورزی استان خوزستان در اثر خشکسالی اخیر دچار مشکل شده است بطوریکه در یک قلم آن مانند گندم در سال زراعی گذشته خسارتی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان وارد شده است.

خورنا-احمدرضارستمی: در سومین نشست شورای برنامه ریزی استان خوزستان در سال ۹۷ کیخسرو چنگلوایی با بیان اینکه خشکسالی بیسابقه‌‌ای بر کشور حاکم شده است اظهار کرد: در حال حاضر ۹۴ درصد از مساحت استان خوزستان به صورت بسیار شدید و همچنین چهار درصد دیگر آن نیز به صورت شدید دچار خشکسالی شده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: بسیاری از زیر بخشهای کشاورزی استان مانند زراعت، مراتع، آبزیان، باغبانی و دام و طیور در اثر خشکسالی اخیر دچار مشکل شده است بطوریکه در یک قلم آن مانند گندم در سال زراعی گذشته خسارتی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان وارد شده است.

وی در پایان ضمن اشاره به محدودیت‌هایی که در اثر کم آبی در کشت بهاره و تابستانه استان بوجود آمده است تقاضا کرد که در صورت امکان برای جبران بخشی از خسارات به وجود آمده در بخشهای کشاورزی و همچنین به منظور تامین علوفه و آب مورد نیاز دامها اعتبارات بیشتری در نظر گرفته شود.