علی مطهری: پاسخ وزیران برای جمعی از سئوال‌کنندگان از رئیس جمهور قانع کننده نبود

خورنا: به گزارش مهر، علی مطهری با اشاره به جلسه عصر امروز یکشنبه برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح سئوال از رئیس جمهور و حضورنمایندگان دولت در این جلسه اظهار داشت: در جلسه امروز بحث های خوبی مطرح شد و حتی مباحث چالشی شد و به پرسش های نمایندگان و پاسخ نمایندگان دولت انجامید. در مجموع این جلسه بسیار خوب و مفید بود.

وی گفت: اما در مجموع این پاسخ ها برای نماینده سئوال کنندگان ( عوض حیدر پور ) و برخی از نمایندگان سئوال کننده که در جلسه حضور داشتند قانع کننده نبود.

مطهری ادامه داد: طبق آئین نامه داخلی مجلس گزارش این جلسه باید توسط نمایندگان سئوال کننده به امضا برسد و آنها تصمیم بگیرند که آیا از پاسخ های ارائه شده قانع شده اند یا خیر. اگر یک چهارم نمایندگان قانع نشده باشند رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا با حضور در صحن علنی مجلس به طرح سئوال پاسخ دهد.

وی یادآور شد: طراحان سئوال از رئیس جمهور روز سه شنبه برای استماع گزارش نماینده سئوال کننده که در جلسه امروز حضور داشته اند تشکیل جلسه می دهند و سپس درباره قانع شدن یا قانع نشدن از پاسخ نمایندگان دولت تصمیم گیری خواهند کرد.