سازمان لیگ آزادگان برنامه بازی‌های لیگ دسته سوم فوتبال را اعلام کرد

خورنا: سازمان لیگ آزادگان برنامه دیدارهای هفته‌های سوم و چهارم لیگ دسته سوم و بازی‌های معوقه هفته‌های دوم، سوم و چهارم را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، زمان و مکان بازی‌های لیگ دسته سوم و دیدارهای معوقه به شرح زیر است:

شنبه ۲۹ مهر ۹۱ ساعت ۱۴:۳۰

پرسپولیس نوین تهران- خزر محمود آباد، ورزشگاه امام رضای تهران

پیروزی گرمسار-مهتاب بافت شفت، ورزشگاه تختی گرمسار

فجر نیکان تهران- شموشک نوشهر، ورزشگاه این بازی متعاقبا اعلام خواهد شد

شهرداری جویبار- صداقت آستارا، ورزشگاه واسو کلای جویبار

شهرداری مهاباد-استقلال جنوب تهران، ورزشگاه آزادی مهاباد

ذرت کاران پارس آباد- آریا خرم دره زنجان، ورزشگاه کلانتری پارس آباد

مصطفی‌لو تبریز- خلخال دشت اردبیل، ورزشگاه پارک صنعت تبریز

نفتون تهران- پرشان زنجان، ورزشگاه الیاف تهران

سرخ جامگان خرم آباد- اید حسن آباد تهران، ورزشگاه تختی خرم آباد

ذوب آهن نوین اصفهان- نبرد شهرکرد، ورزشگاه ملت اصفهان

استقلال دربندخمین- صفاهان اصفهان، ورزشگاه مطهری خمین

همای قم- اتحاد الشتر لرستان، ورزشگاه تختی قم

یکشنبه ۳۰ مهر ۹۱

شهرداری کنارک-شهرداری نوین بندرعباس، متعاقبا اعلام خواهد شد

امید کیش-همای دیلم، ورزشگاه المپیک کیش

سیمان بهبهان- مس شهربابک، ورزشگاه ۲۲ بهمن بهبهان

هلال احمر گراش- کارگر بنه گز، ورزشگاه شهدای گراش

ایثار جیرفت- مس نوین کرمان، ورزشگاه تختی جیرفت

فجر رفسنجان- وحدت خاوران، ورزشگاه تختی رفسنجان

شهرداری ماهشهر- شهرداری ممسنی، ورزشگاه شهدای ماهشهر( این بازی ساعت ۱۴:۴۵ آغاز می شود)

چهارشنبه ۳ آبان ۹۱ ساعت ۱۴:۳۰

پیروزی شیروان- شهرداری بهشهر، ورزشگاه تختی اسفراین

شهرداری قوچان- پارس فوتبال چالوس، ورزشگاه آزادی قوچان

دانیال شمال فومن- هیات فوتبال بابل، ورزشگاه آزادی فومن

پرشین مهرام قزوین- سفیدرود آستانه، ورزشگاه رجایی قزوین

شهرداری قروه- شهرداری نقده، ورزشگاه چمران قروه

مهر همدان- کارون اهواز، ورزشگاه ملت همدان

شهرداری کامیاران- بهمن ایلام، ورزشگاه آزادی کامیاران

شهرداری گچساران- سپاهان نوین اصفهان، ورزشگاه تختی گچساران

استقلال جوان بابکان- بهینه راهبر آباده، ورزشگاه تختی یاسوج

شهرداری دیزیچه اصفهان- توحید بوشهر، ورزشگاه صفاییه مبارکه

هفته چهارم شنبه ۶ آبان ۹۱ ساعت ۱۴:۳۰

پیروزی گرمسار- پرسپولیس نوین تهران، ورزشگاه تختی گرمسار

شموشک نوشهر- خزر محمود آباد، ورزشگاه شهدای نوشهر

مهتاب بافت شفت- شهرداری جویبار، ورزشگاه چوبر شفت

صداقت آستارا- فجر نیکان تهران، ورزشگاه وحدت آستارا

ذرت کاران پارس آباد- شهرداری مهاباد، ورزشگاه کلانتری پارس آباد

خلخال دشت اردبیل- استقلال جنوب تهران، ورزشگاه تختی خلخال

آریا خرم دره زنجان- نفتون تهران، ورزشگاه شهید خرمی خرم دره

پرشان زنجان- مصطفی لو تبریز، ورزشگاه کارگران کارگران زنجان

ذوب آهن نوین اصفهان- سرخ جامگان خرم آباد، ورزشگاه ملت اصفهان

صفاهان اصفهان- امید حسن آباد تهران، ورزشگاه تختی اصفهان

نبرد شهرکرد- همای قم، ورزشگاه انقلاب شهرکرد

اتحاد الشتر لرستان- استقلال دربند خمین، ورزشگاه شهید خلیل ارکیای الشتر

یکشنبه ۷ آبان ۹۱ ساعت ۱۴:۱۵

توسعه و عمران فردوس- ایثار جیرفت، ورزشگاه شهید درخشان فردوس

وحدت خاوران بیرجند- مس نوین کرمان، ورزشگاه تختی

امید کیش- شهرداری ماهشهر، ورزشگاه المپیک کیش

مس شهر بابک- شهرداری ممسنی، ورزشگاه تختی شهربابک

هما دیلم- هلال احمر گراش، ورزشگاه شهید بهشتی دیلم

کارگر بنه گز- سیمان بهبهان، ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

سه شنبه ۹ آبان ۹۱ ساعت ۱۴:۱۵

شهرداری بهشهر- شهرداری قوچان، ورزشگاه آزادی بهشهر

پیروزی شیروان- عقاب تهران، ورزشگاه تختی اسفراین

پیام صنعت آمل- پرشین مهرام قزوین، ورزشگاه شهدای لینکوی آمل

دانیال شمال فومن- شهرداری نظرآباد، ورزشگاه آزادی فومن

خوراک دام و طیور روانسر- شهرداری کامیاران، ورزشگاه آزادی روانسر

بهمن شیراز- شهرداری گچساران، ورزشگاه دستغیب شیراز

بهینه راهبرآباده- سپاهان نوین اصفهان، ورزشگاه تختی آباده

مهر همدان- شهرداری قروه، ورزشگاه قدس همدان

توحید بوشهر- استقلال جوان بابکان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

چهارشنبه ۱۰ آبان ۹۱ ساعت ۱۴:۱۵

بهمن ایلام- شهرداری نقده، ورزشگاه تختی ایلام

برنامه دیدارهای معوقه

پنجشنبه ۲۷ مهر ۹۱ ساعت ۱۴:۳۰

سفید رود آستانه- استقلال ری، ورزشگاه شهدای رودبنه لاهیجان

شاهین کوهرنگ- شهرداری گچساران، ورزشگاه آموزش و پرورش شهرکرد

چهارشنبه سوم آبان ۹۱ ساعت ۱۴:۳۰

شهرداری اسلامشهر- همت گنبد، ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر

استقلال ری- پیام صنعت آمل، ورزشگاه سرداران شمیران تهران

بهمن شیراز- شاهین کوهرنگ، ورزشگاه دستغیب شیراز

سه شنبه ۹ آبان ۹۱ ساعت ۱۴:۳۰

هیات فوتبال بابل- استقلال ری، ورزشگاه شهدای ۷ تیر بابل

شاهین کوهرنگ- شهرداری دیزیچه، ورزشگاه آموزش و پرورش شهرکرد

پارس فوتبال چالوس- شهرداری اسلامشهر، ورزشگاه شهدای چالوس