در اداره آب و فاضلاب روستایی رامشیر چه می گذرد؟

خورنا: اداره آب و فاضلاب روستایی رامشیر این روزها حالت آتش زیر خاکستر دارد و هر روز مسئله ای در مورد این اداره در فضای عمومی و مجازی منتشر می گردد و در نبود منبع موثق خبری گاه و بیگاه اخباری نادرست فضای عمومی را متشنج می سازد.

به گزارش خورنا به نقل از رامشیرپانا،  طبق آخرین اخبار موثق اتفاقات اخیر در این اداره سر به ناکجا نهاده و آینده ریاست این اداره در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

چندی پیش خبر برخورد فیزیکی برزی رئیس این اداره با شریفی کارشناس حقوقی آبفا رامشیر منتشر شد که توسط یک منبع آگاه تکذیب شد.

اصل ماجرا از این قرار بوده که رئیس اداره یعنی برزی از مدتها پیش بازنشست شده و قرار بوده یکی از کارشناسان اداره جانشین وی گردد. از سویی این اداره مشکل کمبود فضا نیز داشته و ظاهراً کارشناس حقوقی که به طور محرمانه به استان معرفی می شود، اتاق خود را از دیگران جدا کرده و ساز یکه تازی می زند.

آقای رئیس هم که از موضوع جانشینی مطلع می شود، عصبانی شده و موضوع کمبود فضا را بهانه می کند و دستور ادغام یکی از دوایر را با کارشناسی حقوقی صادر می کند. آقای حقوقی! نیز که خود را در آستانه ریاست می بیند از پذیرش دستور سر باز می زند و وسایل دایره بی خانمان پشت در اتاق کارشناسی می ماند!!

البته بعداً کاشف بعمل می آید که آقای حقوق مدرک لیسانس نداشته و صلاحیت تصدی این پست را ندارد و همه چیز معکوس می شود.

در آخرین مسئله رخ داده در این اداره، یکی از کارمندان بخت برگشته و از همه جا بی خبر یک پیامک تبریک و بیعت زودهنگام برای کارشناس حقوقی ارسال می کند و آقای حقوقی که برای بازگشت به جایگاه قبلی نزد رئیس، همین پیامک را نشان برزی داده و تحریک های اطرافیان را دلیل دست اندازی اش به پست ریاست معرفی می کند!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *