خبر مطهری از آخرین وضعیت طرح سوال از رئیس جمهور

خورنا: علی مطهری از ارجاع طرح سوال از رئیس جمهور به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح خبر داد.

وی گفت: هیات رئیسه مجلس پس از دریافت طرح سوال از رئیس جمهور، کمیسیون برنامه و بودجه را به عنوان کمیسیون اصلی این طرح تعیین کرد.

طرح سوال از رئیس جمهور چهارشنبه گذشته با ۱۰۲ امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.

براساس ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که حداقل یک ‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس‌جمهور سوال کنند، باید سوال یا سوالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند و رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ، ارجاع می‌نماید.

هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس ‌جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سوال ‌کنندگان تشکیل جلسه دهد.
در این جلسه نماینده رئیس ‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس ‌جمهور ارائه خواهد کرد.

پس از گذشت یک هفته از طرح سوال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یک ‌چهارم کل نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال یا سوالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس ‌جمهور ارسال کند.

این سوال یا سوالات ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد. تعداد سوالات نباید از پنج سوال بیشتر باشد و پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس‌ جمهور، کاهش امضاء‌ها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمی‌ گردد.

براساس ماده ۱۹۷ آیین نامه رئیس‌ جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید، مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی.

مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال‌ کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس ‌جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می‌ توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سوالات و پاسخ‌ ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال‌ کنندگان و پاسخ‌ های رئیس‌ جمهور مطرح می ‌گردد.

در نهایت، درباره پاسخ رئیس‌ جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع‌ کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌ گیری می‌شود.

به گزارش مهر،چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس ‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال می ‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *