رئیس اتاق بازرگانی اهواز: ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺯ ﭼﺬﺍﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﭼﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﯽ است

 

خورنا-احمدرضارستمی: ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺮﺯ ﭼﺬﺍﺑﻪ شهلا عموری ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دستگاه ایکس ری را ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ نسبت به آینده مراودات تجاری هیچ اطلاعاتی ندارد، لذا حاضر به سرمایه‌گذاری و صرف هزینه در این امر مجهول.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی هیچ وظیفه‌ای در برقراری امنیت در مرز چذابه بر عهده ندارد تصریح کرد: ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺨﺶ خصوصی در مرز چذابه این است که ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، بطوریکه ﯾﮏ ﺗﺮﺧﯿﺺﮐﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ برایشان ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ .

عموری اظهار کرد: مشکل اختلاف ساعت و تفاوت تایم کاری بین دو کشور ایران و عراق را بخش خصوصی ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ. باید ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻧﯿﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ زمانی را ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ را ﺣﻞ ﮐﺮﺩ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ. بنابراین لازم است که گمرک، ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ را با ساعت کاری کشور عراق وفق دهد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: در مرز چذابه اصلا مشخص نیست که مدیریت مرز بر عهده چه ارگانی است و این سردرگمی برای ما تبدیل به یک مشکل لاینحی شده است.

وی ضمن بیان اینکه با همراهی گمرکات افزایش ۲۵ درصدی صادرات میسر می‌شود خاطر نشان کرد: دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ درب‌  خروجی مرز چذابه ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺭ ﻧﮑﻨﯿﻢ و نیز ﻟﻄﻔﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ دﺭﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﺪ.