“مجلس در صورت لزوم تیم اقتصادی دولت را برکنار می کند”

خورنا: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه سوء تدبیر، نادانی، کم تجربگی و به بازی نگرفتن افراد با تجربه در دولت موجب کاهش ارزش پول ملی شده است، گفت: اگر لازم باشد تیم اقتصادی دولت را برکنار کنیم، مجلس پای این امر ایستاده است و غربی ها بدانند که نقش تحریم ها در اتفاقات افتاده ناچیز است.

عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر درباره ادعای آمریکا و اسرائیل مبنی بر تأثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران پس از نشست خبری رئیس جمهور ، گفت: اقتصاد ما در شرایط سختی قرار دارد و عوامل بسیار متعددی در این زمینه دخیل هستند که همه این عوامل نیز مربوط به این دولت نمی شوند.

حیدرپور تصریح کرد: بخشی از این عوامل به قبل از پیروزی انقلاب، قسمتی به بعد از انقلاب، ساختارهای اقتصادی ، جنگ و پیشرفت و توسعه ای که شروع کرده ایم بازمی گردد.

به گفته این نماینده مجلس، آنچه که اکنون و به ویژه در دولت دهم به این موضوع اضافه شده است، سوء تدبیر و مدیریت است که این فرآیندها به دلیل نادانی، کم تجربگی و به بازی نگرفتن افراد با تجربه سرعت بیشتری به خود گرفته است.

وی تأکید کرد: البته تحریم ها هم در شرایط اقتصادی کنونی تأثیر گذاشته است اما نقش تحریم ها آنقدر زیاد نبوده که سوءرفتار و اقداماتی از این دست نقش داشته است.

حیدر پور خاطر نشان کرد: اگر غربی ها گمان می کنند که تحریم بوده است که شرایط اقتصادی را سخت کرده ، فکر غلطی دارند؛ ما مشکلات را می دانیم و قطعا آنها را رفع خواهیم کرد.

وی افزود: اگر لازم باشد تیم اقتصادی دولت را برکنار کنیم، مجلس پای این امر ایستاده است و غربی ها بدانند که نقش تحریم ها در اتفاقات افتاده ناچیز است.

حیدر پور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران رو به پیشرفت و توسعه است، درباره سخنان رئیس جمهور در نشست خبری درباره وضعیت اقتصادی و نقش تحریم ها گفت: آقای احمدی نژاد باید خود را آنالیز کند؛ حرف های خود و واکنش های غرب را تحلیل کند و خود را از مشورت خوب و اقتصاددان ها محروم نکند.

وی تأکید کرد: رئیس جمهور حلقه ای را به دور خود درست کرده و خودش را از نظر کارشناسی و افراد خبره محروم کرده و فکر می کند ذوالفنون است.