افکار مثبت؛زندگی را متحول می کند/حسین محمدی فرد

خورنا:اگر ما بدانیم افکارمان و اندیشه هایمان چه تاثیراتی در زندگی ما دارند در فکرها و رفتار هایمان دقت زیادی می کنیم

مثبت اندیشی راز و اندیشه ای است که با کاربرد آن زندگی خود را به سوی سعادت و خوشبختی رهنمود می  کنیم

·         حضرت محمد(ص) : گفتار نیک باعث افزایش روزی و طول عمر و ازدیاد ثروت می شود.

·         پیتر دراکت نظریه پرداز علم مدیریت.: یکی از بهترین راه های پیش بینی آینده خلق آن است .

داستان:

ادیسون بزرگترین مخترع طول تاریخ ۱۰۹۳ اختراع به نامش ثبت شده است. توماس ادیسون شانزده سالگی از مدرسه به جرم کودن  و نفهم بودن اخراج شد و در حادثه ای شنوایی خود را به طور کامل از دست داد  زمانی که در اوج شهرت بود با شرایط خواصی که با او مصاحبه می کردند سوال خبرنگار از آقای ادیسون این بود:

آقای ادیسون رمز موفقیت شما چه بوده است؟ ۱- مادرم ۲- پشت کار

وقتی مرا  از مدرسه به جرم کودن بودن اخراج کردن وقتی که شنوایی ام را به طور کامل را از دست نداده بودم مادرم چپ می رفت و راست می آمد مرا با عبارت های مثبت بمباران میکرد، میگفت توماس نابغه من چطوره؟ پسر باهوش من! نابغه من و همین عبارت های مثبت مرا به دنبال نابغه شدن پیش برد

·         تکرار رمز نفوذ در ضمیر ناخودآگاه

·         من هم اگر همین گونه ای که هستم به خودم نگاه کنم همین گونه هم خواهم ماند هم خودمان را خوب تربیت کنیم و محیط اطرافمان را بیایم با هم روزه بگیریم این سه کلمه را از زندگی مان حذف کنیم ۱- نمی توانم ۲-  نمی شود ۳-نمی گذارند  از امروز  می توانم ، می شود، می گذارند

اوشو : توامپراتوری هستی که خوابیده ای ودرخواب خودت را گدایی می بینی از خواب بیدار شو

عبارت های منفی کشنده است عبارات مثبت سازنده وجان بخش است.

ادم های منفی دورور خودمان راکنار بگزاریم وعزم را جذب کنیم برای حرکت بهتر

ماخیلی از گفتارها یمان اشتباه است.وباید ان راعوض کنیم .

به طور مثال: به جای کلمه مشکل   باید بگوییم مسئله ای برای ما پیش آمده است   .

به جای جمله داد نزن بگوییم  : آرام باش

به جای جمله اگه بتونم بگوییم : میتونم

به جای جمله فراموش نکنیم بگوییم: یادت باشه

به جای جمله دروغ نگو بگوییم : راست بگو

به جای جمله چرا دیر اومدی بگوییم: چه خوب شد اومدی

به جای جمله ببخشید مزاحمتون شدم بگوییم: ممنونم که وقتتونو در اختیارم قرار دادین

به جای جمله غم آخرتون که در اخر مراسم تسلیت گفته می شود و بسیار کلمه نامناسبی است   بگوییم: انشاء اله تو شادیها ببینیمتون ، خداوند به بهترین وجه جبران نماید یا بگوییم طول عمر خودتان ، یا انشاء اله در مراسم شادی و زیارتی شما شرکت کنیم

به جای جمله   شکست بگوییم: تجربه و علم جدیدی به دست آوردم

به جای جمله خدا بد نده بگوییم: خدا سلامتی بده

به جای جمله زندگی با عبارت های منفی مثل رانندگی با ماشینی است که ترمز دستی آن بالاست

خیلی از ضرب المثل های ما اشتباه است که باید اصلاح شود چون انرژی منفی دارد و باید ان را به انرژی مثبت تبدیل نمود

خَر ما از کرگی دم نداشت

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد؛  اتفاقاً کوزه گر بهترین کوزه هایش را برای خودش نگه می دارد و در آنها آب می خورد

هر چی سنگه مال پای لنگه

لب چشمه برم خشک میشه : به چشمه خشک بروی پر آب می شود

با یه گل بهار نمیشه، ؛ اتفاقاً اولین گلی که از خاک میاد بیرون نشان از آمدن بهار است

خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو  ؛ خواهی نشوی رسوا هم رنگ حقیقت شو ؛  علامه  شهید مطهری

منفی ها وجود دارند ولی تو باید خودت راآنقدر قوی کنی که روی تو تاثیر نگذارد و با تمرین سعی کنیم تفکرات خود را مثبت کنیم