درباره ما

خبرگزاری خورنا در شهریور ماه ۱۳۹۰ توسط علی چاروسائی تاسیس شد. این خبرگزاری در سال ۱۳۹۳ مجوز رسمی خود را از هیات نظارت بر مطبوعات کشور و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با شماره ۷۴۰۴۴ دریافت کرد. هرچند مجوز خورنا سراسری است اما عمده فعالیت این خبرگزاری در حوزه استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است. مرکز این رسانه هماکنون در شهر تهران قرار دارد و از بزرگترین، پرمخاطب ترین و معتبرین ترین رسانه های جنوب کشور بوده و به عنوان یکی از رسانه های مرجع در سواحل خلیچ فارس شناخته میشود.

این خبرگزاری با شعار “شاه راه خبری” فعالیت میکند.